En myndighet med bristande rättssäkerhet

Öppet brev skickat till media från goda män och ideella goda män:

STOR RÄTTSOSÄKERHET FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGA

Vi gode män följer våra huvudmän genom alla aspekter av de ensamkommandes asylprocess.

Det som vi sett de senaste åren är en skrämmande brist på rättssäkerhet, barnperspektiv och förmåga hos Migrationsverket att hantera PTSD/trauma.

Det är vi som ser konsekvenserna av den låga kvaliteten hos de tolkar Migrationsverket anlitat. Det är vi som tvingas jaga överbelastade, i värsta fall oengagerade ombud för förberedande samtal, för att få fatt på beslut och protokoll, för att se till att yttranden och överklaganden kommer in i tid.

Det är vi som ständigt får boka om våra scheman när Migrationsverket byter handläggare, sitta i telefonkö i timmar för att finna vilken handläggare som har ansvar för vår huvudmans ärende just nu, se till att beslut och protokoll skickas ut till rätt adresser etc.

Det är vi som bevittnar strömhoppen av erfarna, kunniga handläggare från Migrationsverket och sedan får sitta i asylintervju efter asylintervju med okunniga och i värsta fall okänsliga handläggare som ignorerar att utreda asylskäl och låter hela intervjuer gå ut på att försöka beslå våra huvudmän med lögn angående ålder och skyddsskäl.

Det är vi som under falska premisser luras av Migrationsverket att låta de unga genomgå medicinska åldersbedömningar. Verkets information hävdar att en sammantagen bedömning ska ske men beslutsfattarna väljer så gott som undantagslöst det knä eller den visdomstand som kan indikera en ålder över 18.

Det är vi som sedan får försöka förklara för de unga, deras svenska familjer, lärare och vänner var det rättsäkra i dessa utredningar och avslag ligger. Det kan vi inte. 

Många av oss har haft uppdrag som gode män i tillräckligt många år för att se den stora förändring till det sämre som äger rum. Andra har haft uppdraget sedan den stora tillströmningen runt 2015.

Gemensamt för oss alla är en stigande vrede över en process som inte är värdigt ett land som säger sig värna mänskliga rättigheter och vilja göra barnkonventionen till lag.

Att Migrationsverkets rättsövergrepp får fortsätta trots upprepade larm och JO-anmälningar är en skandal. Myndighetsutövning på sådan nivå är ett stort demokratiproblem och vi kräver att våra politiker slutar blunda för problemet och agerar.

Underskrifter

Susanna Thörnqvist, Civilingenjör

Ylva Sköld, Bibiotekarie

Thomas Arvidsson, Lärare

Mats Eliasson, Överläkare och Professor

Mari Liljekvist, Pensionerad företagare

Ulrika Wedin, Ekonomiassistent

Annette Henriksson, Bonde

Ingegerd Ylipää, Pensionerad rektor och lärare

Madeleine Hollender, Art Director

Ing-Marie Wiktorsson, Undersköterska

Ewa Giertz, Pensionär

Annette Starck Lundberg, Undersköterska

Monica Werkelin-Parenmark, Pensionerad högstadielärare

Julia Grahm, Ekonomiassistent

Jeanette Henriksson, Journalist

Annelie Elf, Kommunalanställd och sjukpensionär

Gudrun Wiklund, Arbetskonsulent och testledare

Anne Marie Abrahamsson, Pensionär

Kajsa Samuelsson, Socionom

Marianne Hansson, Boendeassistent

Karin Wallin-Norman, Jur. dr.

Therese Hägeby, Beteendevetare och konstnär

Lage Gustafsson, Pensionär

My Enbom, Fritidsledare 

Laila Wold, Jurist

Sonja Westerblad, Lärare

Maria Alfredsson, Mäklarassistent

Marina Sundberg, Lärare

Im-Thomas Nunez, Kökschef och kommunpolitiker

Kristina Holmström, Pensionär

Anja Dietrich, Studerande

Maria Eidrup, Hälsoskyddschef

Sigrid Sundin, Familjehemsförälder

Marita Andersson, Egenföretagare

Ulrika Forslund, Ekonom

Liselotte Wahlström Nilsson, Pensionerad förskolechef

Carina Västerek, Säkerhetssamordnare

Krister Holgersson, Pensionär

Elisabeth Larsdotter Janse, Lärare

Margareta Noreus, Aukt. Socionom och kurator

Calle Karnerud, Organisationskonsult

Britta Dahlberg, Diakon

Lena Johnson, Financial Controller

Elisabeth Dahlqvist, Sjuksköterska

Agneta Winblad, Pensionerad rektor

Kristina Åhslund, Socialsekreterare

Margareta Tellus, Pensionär

Birre Burman, Undertextare

Karin Fridell Anter, Pensionerad docent i arkitektur

Stina Berge, Korsordskonstruktör

Birgitta Jarl Wogenius, Arkitekt

Moa Wall Kubilius, Drifttekniker

Katarina Nyberg, Pensionerad journalist

Yvonne Engström, Pensionerad socialsekreterare

Barbro Karksson, Personlig assistent

Gudrun Wiken, Pensionär

Sara Hultén, Ekonom

Ana Maria Tiberi, Egenföretagare

Ivona Gergi, Handläggare

Johan Ahlenius, Webbredaktör

Kristina Ek, Universitetslärare

Ingrid Karlsson, Pensionerad högskolelärare

Kerstin Larnesjö, Volontär

Anette Granström, Projektledare

MajBritt Torneus, Egenföretagare och lärare

Maria Löfstedt, Universitetskommunikatör

Christina Landh, Specialpedagogisk rådgivare

Pia Fahlt Blomqvist, Organisationskonsult och coach

Amira Miki Zurich, Boendeassistent

Linn Muhr, Broadcastchef

Sonja Westerblad, Lärare

Ann Moreau, Projektledare och utredare

Marika Sjöström, Egenföretagare

Karin Cederlöf, Juridikstuderande

Johanna Ståhl Dahlfors, Distriktssköterska

Rebecca Byhlen, Behandlare

Kicki Liljekvist, Socionom

Tina Bergström-Darell, Pensionär

Carin Ribbesjö-Lundqvist, Egenföretagare

Helena Nash, Barnmorska

Monika Ågren, Arkitekt

Britta Dahlberg, Pensionär

Pia Lang-Olsson, Marknadsförare

Lotta Andersson, Egenföretagare

Mona Kristoffersson, Bibliotekarie och pedagog

Britta Johansson, Intensivvårdssjuksköterska

Birgitta Lundström, Socialsekreterare

Rut Boström, Pensionär

Lena Ohlson, Studerande

Sussie Jonson, Gymnasielärare

Marianne Gjörup, Överläkare

Brittmarie Bergvall, Pensionär

Kajsa Nyhlen Hansson, Förskollärare

Katrin D´arro, Patientsäkerhetsombudsman

Lina Zavalia, Projektledare

Ann-Caterine Kareliusson, Egenföretagare

Ulla Larsson, Medmänniska

Anita Harning, Pensionerad specialpedagog

Elisabeth Granath, Sjuksköterska

Lena Åkerlind, Behandlingsassistent

Fredrik Gistö, Elektriker

Jessica Wetterling, Ombudsman

Kicki Hallebratt Mårtensson, Tandsköterska

Karin Magnusson, Företagare

Björn Jäverfalk, Förvaltare och övervakare

Marianne Sandlund, Pensionär

Ingrid Nilsson, Sjuksköterska

Sandra Kronevik, Fysioterapeut

Ann Marcus Pedersén, Affärsjurist

Marika Sjöström, Företagare

Britta Eliasson, Specialpedagog

Marianne Sandblad, Kartritare

Bente Landén, Lärare

Annica Crona, Pensionerad överförmyndare

Catharina Rehnström, HR-konsult

Annika Runnerstam, Civilingenjör

Ritva Björnberg, Företagare

Maria Kastrianaki, Gymnasielärare

Susanne Hoffman, Hortonom

Gisela Crossley-Zels, Lärare 

Jea Jansson, Pensionerad journalist

Linda Lawner Wåhlin, Homeopat

Eva-Britt Abrahamsson, Undersköterska

Manne af Klintberg, Barnkulturarbetare

Catarina Dahlman, Personalchef

Helen Uliczka Hallin, Fil. Dr. och utvärderingskonsult

Jenny Hovlind, Kurator

Ida Löfström, Socionom

Peter Oskarsson, Regissör

Ingemar Sandén, mediatekniker

Bo Bergsjö, Pensionär

Pia Johansson, Hälsoekonom

Staffan Wrange, Pensionerad lärare

Anna-Karin Bromé, Redovisningskonsult

Viola Lahti, Lärare

Sten-Gunnar Johan Crona, Pensionerad polis

Inga Marand, VD

Helen Sjögren, Biståndshandläggare

Ing-Britt Lingman, Pensionär

Maud Andersson, Lärare

Karolina Danielsson, Jur. kand., administratör och företagare

Björn Mellquist, Lärare och egenföretagare

Kristina Lindfeldt, Biolog och miljöinspektör

Cecilia Carlsson, Lärare

Jenny Grönwall, Ekonomichef

Yvonne Jacobs, Pensionerad produktägare

Petra Rudberg, Arkivarie och Business Consultant

Eva Bergström, Pensionär

Maya Sissi Nevanperä, SFI-lärare

Anna Rasmussen, Tjänsteman

Karin Akselsson, Distriktssköterska 

Maria Brinck, Barnmorska

Ann Egestål, Pensionerad rektor

Kia Edvardsson, Socialpedagog

Lars Ove Renberg

Ingeborg Löfgren, Pensionär

Gertrud Agnemo, Arbetsterapeut

Christina Wahlström, Ekonom

Jannike Jonasson, Internationell samordnare

Lena Barréra, Pensionär

Bertil Barnefelt, Försäljningschef

Maria Marstorp, Lärarresurs

Eva Björklund, Vårdlärare

Anna Bertland, Socionom

Morgan Nordin, Kommunalpolitiker, nämndeman och företagare

Sofie Lindé, Lärare

Staffan Wrange, Pensionerad skolledare och lärare

Ewa Ögren, Specialpedagog

Katrin Magnusdottir, Pensionär

Stefan Pettersson, IT-konsult

Caisa Alpsten, Kommunikationskonsult

Eva Malm, Pensionerad civilekonom

Vanja Merrild, Digital marknadsförare

Göran Tenvert, Produktionsplanerare

Stina Sorsén, Pensionerad arbetsterapeut

Ingela Liljestrand, Distriktssköterska

Nanna Zelano, Pensionerat hovrättsråd

Lena Bolander, Distriktssköterska

Birgitta Sönnerstedt, Pensionerad barnskötare

Katherine Angelo Hanly

Helene Sidoli, Marknadsekonom

Anna Schnell, Företagare inom internationell utveckling

Karin Rydén, Biomedicinsk analytiker

Elisabeth Athle, Köksbiträde och konstnär

Monika Hellström, fd Rektor och SVA-lärare

Jonatan Göth, Arbetssökande

Ann Dahlin-Hamrin, Tapetserare

Margareta Wahlström, Pensionär

Sandra Rynge, Redovisningsekonom

Mats Klockljung, Pensionerad Journalist

Josefina Söderholm, Studerar socialpedagogik

Ninni Larsson, Lärare

Lisa Persson-Dahlén, Pensionär

Helena Roth, Egenföretagare

Anders Göransson, Civilingenjör

Yvonne Drott, Folkhögskolelärare

Jet Koopans, Sjuksköterska

Frans Schlyter, Pensionerad kriminalvårdare och Jur. Kand

Fredrika Lindström, Idrottskonsulent

Anna Magnusson, Ansvarig utgivare och VD

Ann-Katrin Myles, Civilingenjör

Göran Berg, Arkitekt

Erika Wahlstedt, Byråassistent

Vivianne Wahlstedt, Familjehemsmamma

Katarina Ödlund, Verksamhetschef

Magnus Wärja, Högskoleadjunkt

Nila Rezai, Privatrådgivare

Ragnhild Fernlund, Mäklare

Johanna Cederström, Konsult/Samhällsberedskap

Inga-Lena Herrman, fd Skolledare och chef för flyktingenhet

Leif Ljung, Skatteförvaltningschef

Ragnhild Möller, Arbetsmiljösamordnare

Alireza Sarvari, Tolk

Mikael Andersson, Beteendevetare

Smaran Klevby, Pensionerad egenföretagare

Cecilia Höglund, Pensionerad diplomat och integrationsstrateg

Eva Bergström, Pensionär

Ida Bastholt, Studerande och butiksbiträde

Bengt G T Hansves, Kryptör och systemvetare

Ingrid Karlsson, Pensionerad jordbrukare och konsult

Tommy Davidsson, Inköpskoordinator

Björn Jäverfalk , Förvaltare och övervakare

Britta Nordström , Pensionär

Ulla-Britt Albinsson, Beteendevetare

Gunilla Vålne, Pensionär

Carin Lundkvist , Egenföretagare i läkemedelsbranschen

Ingrid Nordberg , Universitetslärare

Bengt Wedding , Miljökonsult

Ingrid Liljeblad, Journalist

Anne Svensson , Administratör

Cecilia Larsson, Yrkeslärare, CFL

Pål Magnusson, Kommunalpolitiker och ombudsman

Ingrid Osmundsen , Styrelseproffs

Lars Redhe, Egenföretagare

Inger Knutsson, Egenföretagare

Birgitta Frid, Konsult

Birgitta Hyldgaard, Sjukpensionär

Krister Törneke, Ingenjör

Emanuel Kazemi, Studiehandledare

Birgitta Hallberg, Pensionär

Annika Noori, Lärare

Joseph Chistenson , Jurist inom asylrätt

Ola Nilsson, Lärare

Birgit Berglund, Pensionerad jurist

Jessica Rydell, Politiker och Biolog

Malin Moessner, Kulturproducent och musiker

Michael Rowinski, Jurist

Therese Johansson, Undersköterska

Gundelinde Almaas, Pensionerad journalist

Margaretha Åhlen, Socionom

Ola Nilsson,  Lärare

Kerstin Hässler, Speciallärare och kurator

Jan Mannheimer, Egenföretagare

Susanne Fransson, Verksamhetschef inom hälso-och sjukvården

Jörgen Stenlund, Pensionär

Anna Tingdahl, Lärare

Östen Meldersson, Servitör

Lisbeth Jonasson, Studie-och yrkesvägledare

Maria Andersson , Personlig assistent

Chrisa Mayi , Kundtjänstpersonal

May Bylund , Biomedicinsk analytiker

Nicke Roos, Pensionär

Linus Mets, Mätartekniker

Åza Löfstedt Carlsson, Högstadielärare

Bill Anders Eriksson, Pensionerad kommunikationsdirektör

Carina Sjöström , VD

Börje Svensson , Civilingenjör

Miriam Klyvare, Fotograf

Palle Nielsen , Egenföretagare

Bernd Mussman , Auktoriserad revisor

Lars Gunnar Forslund, Lärare

Ann Margrete Nissdal, Pensionär

Lena Bäcklund, Egenföretagare

Helene Sjöström, VD

Anders Bäcklund, Egenföretagare

Anne-Marie Sörensson , Förskolelärare

Annalisa Rådeström , fd Adjunkt

Karin Lindberg, Grundskolelärare

Sigrid Nordberg, Adjunkt

Ulla Carlsson, Pensionerad veterinär

Esteri Amren  , Lärare

Gunilla Linder, Leg. Fysioterapeut

 

Se gärna veckans Uppdrag Granskning oxå om du inte redan gjort det. Även Janne Josefsson tar upp rättssäkerheten i sin intervju med migrationsministern i slutet av programmet.

Det här inlägget postades i Feminism, Lika rätt, Rikspolitik. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s