Nyhetsbrev

Landstinget Kalmar
MILJÖPARTIET DE GRÖNA I LANDSTINGET KALMAR
Landstingsgruppens nyhetsbrev vecka 5-12 2013

Tiden springer iväg och det händer mycket i landstingsvärlden. Under veckorna som har gått
har vi både aktiviteter till medlemmar och medborgare.

Öppna fler dörrar! Våra samtal om jämställdhet, integration och
könsstympning.
Under veckorna som gått har Jessica Rydell, Tara Braem och Git Franzén Ekström besökt
fem av länets kommuner. Där har vi haft öppna möten ute på caféer, restauranger och
bibliotek. Samtalen som har handlat om integration, jämställdhet och kvinnlig könsstympning
har lockat flera intresserade medborgare och miljöpartister. Det märks att detta är frågor som
verkligen berör. Denna typ av utåtriktad aktiviteter går som hand i handske med vår
rikskampanj ”Öppna fler dörrar!”. Besöken kommer att fortsätta under våren till resten av
kommunerna i länet. Fördelen med dessa besök är att de sker under enkla former på ett café
och inte i en partilokal som kanske avskräcker en del som inte tidigare har varit i kontakt med
något parti. Det är ju i första hand samtalen och åsikterna vi är ute efter.

Tågkampanj
Miljöpartiet har mött resenärer utanför stationer och resecentra vid tidiga morgnar och
eftermiddagar då rusningstiderna inträder. Vi har delat ut flygblad och bjudit på kaffe vilket
särskilt uppskattats nu när vintern har behagat stanna på långbesök. Kampanjen har skett
under temat ”Du förtjänar bättre” som är initierad från MP-riks. Budskapet har innehållit både
krav på bättre infrastruktur för tåg och övrig kollektivtrafik på nationell nivå men också hur vi
ska förbättra möjligheten för redan invanda resenärer att fortsätta åka kollektivt och hur vi ska
locka nya. Vi fick många praktiska tips från resenärerna om biljettsystem och tidtabeller men
det var även diskussioner om hur vi kan bryta bilens roll som norm i trafiksystemet till fördel
för kollektivtrafiken.

Konferens om cancer
Regionalt cancer centrum (RCC) bjöd in sydöstra sjukvårdsregionen (Kalmar, Jönköping
och Östergötland) till konferens i Nässjö. Ämnet för dagen handlade om hur vi kan förbättra
patientsäkerheten för de med ovanliga cancerdiagnoser – ett mycket svårt och känsligt ämne.
Det finns en problematik i att vi å ena sidan vill att vården ska finnas så nära patienten som
möjligt men å andra sidan vill att den också ska vara säker. Ovanliga diagnoser och ingrepp
som kräver avancerad sjukvård behöver en kompetens och teknik som bara finns på ett fåtal
ställen. Det är också där man har tillräckligt många fall som gör att man får den beprövade
erfarenheten som i sin tur ger ökad patientsäkerhet. Konferensen gav inga slutgiltiga förslag
utan ska mest ses som en start på ett fortsatt framtida arbete.

SKL
I SKL:s beredning samhällsbyggnad finns nu även en mindre grupp som arbetar med
frågor om klimatanpassning där Jessica Rydell ingår. Gruppen ska bl.a. ta fram en skrift med
råd och konkreta tips till kommuner i ämnet. Dessutom kommer IPCC, FN:s klimatpanel, till
Stockholm i september för att presentera sin femte klimatrapport. I samband med detta
kommer SKL att anordna en konferens på temat. Konferensen kommer att ha inbjudna gäster
från regeringen och IPCC.
På beredningens senaste sammanträde fanns ärende om förändringar i minerallagstiftningen.
Miljöpartiet lyckades få in två förändringar i SKLs remissyttrande som kunde
läggas fram med bistånd från Lisa Wanneby, som kontakter med aktivister inom detta område
samt Jonas Eriksson (MP), vår riksdagsledamot med ansvar för gruvnäringsfrågor. De två
förändringarna handlar om samernas rättigheter i förhållande till minerallagen och om att
utöka listan med konsessionsmineraler.

Verksamhetsbesök på hälsocentraler och kliniker
Den rödgröna majoriteten gör varje vår ett 50-tal besök på landstingets olika verksamheter. I
år har vi börjat med att besöka ett antal Hälsocentraler. Jessica Rydell har besökt
hälsocentralerna i Smedby, Nybro, Emmaboda, Blomstermåla, Kristineberg i Oskarshamn,
Gamleby, Ankarsrum, Stora Trädgårdsg i Västervik, Vimmerby, Mörlunda och Högsby. Det
blir ett antal till innan våren är slut (känns knappt som den börjat än). Dessutom har tre
kliniker på sjukhusen fått besök. Dessa besök ger en mycket bra bild av verksamhetens behov
och ger ofta upphov till konkreta politiska förslag som vår landstingsgrupp och majoriteten
sedan lägger in i budgeten.

Gruppledarträff i Stockholm
Härom veckan träffades alla miljöpartistiska gruppledare i landstingen. Jessica Rydell
representerade Kalmar. Vårt manliga språkrör Gustav Fridolin besökte mötet och framförde
att partiet måste ge sjukvårdsfrågorna måste större utrymme i det kommande valet.
Miljöpartiet sitter i majoritet i 17 av 21 landsting i dagsläget. Det betyder att miljöpartiet är
det parti som borde ha störst inflytande över hälso- och sjukvården i landet. S sitter tex bara i
majoritet i 12 landsting. Det var en av de saker som gruppledarna diskuterade när vi träffades.

Landstingsfullmäktige
På landstingsfullmäktige i februari kom Moderaternas motion om ”Bakterier och
läkemedel i sjukhusets avloppsvatten”. Moderaterna föreslog att en utredning ska genomföras
med förslag på åtgärder för att minska miljöpåverkan av bakterier och läkemedelsrester i
avloppsvattnet från landstingets verksamheter. Kunskapen är idag begränsad när det gäller
spridning, utveckling och förekomsten av resistenta bakterier i den yttre miljön. Spridningen
sker via väldigt många vägar. I fallet med antibiotika så förekommer det största användandet
utanför sjukhusen. MP tycker därför att motionen hade lite fel vinkel. Visst kan vi bli bättre
på att rena vid sjukhusens avlopp men ett större fokus måste ligga på det förebyggande
arbetet. Därför kan utskrivning av mindre doser och förpackningar, läkemedelsgenomgångar
och en större återhållsamhet med förskrivning av antibiotika ge bättre medicinska och
miljömässiga effekter.

Sydsvensk region
Söndag den 7 april kl 11 blir det superregionmöte i Hässleholm om bildandet av en
sydsvensk region. Miljöpartister från Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar träffas för
samtal och information om regionbildningen. Johan Assarsson, projektledare för föreningen
Sydsvensk region, kommer under dagen att prata om förutsättningarna för de kommande
årens arbete med underlaget till beslutet om regionförstoringen, samt hur han ser på
regionaliseringsarbetet. Efter Assarssons dragning kommer vi miljöpartister att fortsätta med
interna samtal. Frågetecknen är många; kan vi enas om en gemensam syn på frågan? Hur
påverkar vi bäst det underlag som ändå kommer att arbetas fram? Hur ska vi i MP organisera
oss så att vi får en så demokratisk process som möjligt?

Riktlinjer för framtidens gröna sjukvård och gröna region
På våra olika sammanträden i landstingets majoritetsgrupp, men även i vår egen partigrupp,
läggs det nu stor kraft på att ta fram nya riktlinjer inför kommande år i landstingspolitiken.
Samtalen har varit kreativa och många spännande idéer och åsikter har kommit fram! Vi ser
att vi går allt mer mot ett grönare län och ett grönare landsting, då våra frågor lyfts och
verkställs allt mer.

Landstingsgruppens nyhetsbrev
Jessica Rydell
jessica.rydell@mp.se
0480-84 56 4
Git Franzén Ekström
gf22ap@student.lnu.se
0730-98 68 14

Annonser
Det här inlägget postades i Hälso- och sjukvård och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s