revidering

Nya partiprogrammet stort steg framåt för grön vårdpolitik.

Under partiets 30-åriga historia har politikområden färgats gröna ett efter ett. Att olika områden tas upp på bordet och att nya policies tillkommer efter hand är en naturlig utveckling för ett parti. Vi föddes ur energi- och miljödebatten, och nu har vi ett fylligt partiprogram som beskriver den gröna politiken på samtliga områden. Det nya partiprogrammet kommer att förtydliga den gröna hälso- och sjukvårdspolitiken. Kapitlet om hälso- och sjukvård är enligt mig den enskilt största pusselbiten för en helhetsutveckling av grön politik. I det nya partiprogrammet anges ett tydligt mål för hela den gröna hälso- och sjukvårdspolitiken: ”…den ska vara hälsofrämjande, jämlik och modern.” Häri ligger den absolut viktigaste förbättringen. Att definiera vad man vill uppnå istället för att beskriva problem i de inledande styckena är avgörande för att utveckla politiken i en grön riktning.

Miljöpartiet visar också i det andra stycket att man är ett feministiskt parti som tar skillnaderna i behandling och bemötande av kvinnor och män i vården på största allvar. Det är ett samhällsproblem som det generellt sett talas lite om i den vårdpolitiska debatten, och som vi nu på ett tydligare sätt än förut lyfter upp som ett prioriterat område. I samma stycke deklarerar vi vår ståndpunkt om att papperslösa och asylsökande ska ha rätt till alla typer av vård. Vård på lika villkor oavsett kön, nationell bakgrund, eller dylika diskrimineringsgrunder, är och har alltid varit en bärande tanke i vår välfärdspolitik. Kopplingen ojämlikhet och ohälsa framgår nu med önskvärd tydlighet.

Det finns en del bärande delar som vi gröna hälso- och sjukvårdspolitiker dagligen för fram som en del av vår gröna agenda, som skulle kunna passa att ta med också i partiprogrammet. Jag talar om tillgänglighet, patientmakt och e-hälsa.

En viktig pusselbit som saknas i förslaget är våra idéer kring ökad tillgänglighet. Tillgängligheten till vården är grundläggande för att kunna skapa en hälsofrämjande vård och förebygga ohälsa. I Miljöpartiets rapport ”Modern och trygg vård” 2012 konstaterades att ett av våra viktigaste mål är att säkerställa tillgängligheten till vård i hela landet (går att läsa här ). Många tillstånd förvärras av väntan, och rehabilitering blir svårare. Med god tillgänglighet är det lättare att genomföra satsningar på förebyggande och hälsofrämjande vård. Med ett ständigt förbättringsarbete och drivkraft att öka tillgängligheten skapas utrymme för både mer tid, och mer resurser till hälsofrämjande åtgärder för varje patient. Det möjliggör, som partiprogrammet anger, ”en helhetssyn på patienten där man tar hänsyn till både kroppsliga och psykiska symptom samt dennes livssituation” istället för att efterhand behandla akuta tillstånd och symptom.

En annan del av vår politik är patientmakt. Delaktighet och i flytande i samhället, samt makt över sin egen livssituation är viktiga gröna tankar som avspeglar sig i de flesta av våra policies. I en enda mening beskrivs denna tanke i vårdkapitlet: ”Patientens självbestämmande och delaktighet är en allt viktigare del av hälso- och sjukvården”. Jag skulle vilja säga att patientmakten är avgörande för en vård som är hälsofrämjande och förebyggande. Patienten som medskapare av vården ger en ovärderlig kunskap om patienten för personalen. Det innebär också att patienten skapar sig en insikt om sin egen hälsa och vårdsituation.

Slutligen skulle jag vilja lyfta in e-hälsa som ett viktigt profilområde för Miljöpartiet. Vi värderar vetenskaplighet och tekniska framsteg mycket högt, och det borde framgå tydligare även i vårdkapitlet. E-hälsa är en betydande del av svensk sjukvård, och den kommer sannolikt att växa i betydelse. E-hälsa är nyckeln till bland annat ökad tillgänglighet och patientsäkerhet, speciellt för glesbefolkade landsting och regioner. För miljöpartister runt om i landet är e-hälsa ett av de viktigaste utvecklingsområdena inom hälso- och sjukvården. Vår politik på hälso- och sjukvårdsområdet ska vara modern.

 

 

 

Det här inlägget postades i Hälso- och sjukvård och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s