Grön sjukvårdspolitik

Igår publicerade Barometern i en debattartikel våra gröna tankar om hur sjukvården kan utvecklas. För er som inte haft möjlighet att läsa den då kommer den även här:

Miljöpartistisk sjukvårdspolitik

Miljöpartiets sjukvårdspolitik är framtidsinriktad utan att glömma bort redan vunnen kunskap. Den gröna hälso- och sjukvårdspolitiken har sin utgångspunkt i en helhetssyn på människan som social och biologisk varelse. Många människor får idag inte sin vardag att går ihop. De lider av sjukdomar och besvär som skapas av stress, oro och obalans i livet. Lösningarna går att finna i de långsiktiga och kostnadseffektiva alternativen; de som fokuserar på grön rehabilitering och välkända kunskaper om hur hälsa bevaras. Vår sjukvårdspolitik utgår ifrån att vård inte bara ska vara botande, utan också hälsofrämjande och förebyggande. Miljöpartiet i Kalmar län har fått förtroendet att ännu en mandatperiod skapa sjukvårdspolitik i ett framgångsrikt samarbete tillsammans med S och V. Vi kommer att sätta vår gröna prägel där de bästa lösningarna på dagens och morgondagens problem deriveras från forskning och beprövad erfarenhet.
Alla måste vi till och från tampas med de sjukdomar och problem som är utmärkande för vår tid och vårt samhälle; hjärt- och kärlsjukdomar, arbetsrelaterad stress, psykisk ohälsa, övervikt och fetma. En stor del av dagens sjukvårdskostnader kan relateras till sjukdomar och problem som beror på våra levnadsvanor och stressfaktorer i vår vardag och vår arbetssituation. De konsekvenser som dessa sjukdomar innebär inkluderar inte bara produktionsbortfall på samhällsnivå och kostnader för vården, utan också individuellt lidande. Hälsa, både fysisk och psykisk, är direkt avgörande för livskvalitet och arbetsförmåga.
Sjukvård har länge handlat om hur vi på bästa sätt tar fram och använder nya läkemedel. På marknaden finns många bra och säkra läkemedel, och kontrollen av dessa är i allra högsta grad gedigen. I väldigt många fall har nya läkemedel gett förutsättning för överlevnad. Stora medicinska framsteg har gjorts genom åren med allt ifrån upptäckten av antibiotika och insulin, som varit avgörande för överlevnad och livskvalitet för miljontals människor, till TNF-blockerande läkemedel som idag ger reumatiker en mycket förbättrad sjukdomsprognos. Detta är en utveckling som måste fortsätta.
En annan del av sjukvården och läkemedelsforskningen satsar stort på mediciner som lindrar symptomen av våra livsstilssjukdomar. Symptomen av våra livsstilssjukdomar kan lindras, men orsakerna kan ofta inte medicineras bort. Läkemedelsanvändning kan ibland vara en kortsiktig lösning på djupgående problem. Det kan i värsta fall leda till att biverkningarna ersätter de symptom man hade från början. Läkemedelsförgiftning, felmedicinering och antibiotikaresistens är andra säkerhetsrisker. Miljöpartiet vill att sjukvården ska byta riktning från symptomlindring till bot där det går. Där det finns behandlingsmetoder och terapier som är naturliga, säkra och som bevisligen fungerar lika bra eller bättre än läkemedelsbehandling, bör dessa användas. Det kan till exempel vara grön rehabilitering eller antroposofisk medicin, där behandlingarna sker utan läkemedel men med hjälp av naturen och kulturen. Behandlingsterapier med ursprung i kunskap som människan haft sedan urminnestider men som först på senare tid beforskats.
Patienterna som uppsöker vård i Kalmar läns landsting är ofta engagerade i sin hälsa och har egna tankar om hur de vill bli behandlade. Det är något som miljöpartiet ser som en fördel både för det politiska arbetet och som en viktig del i Landstingets patientsäkerhets- och förbättringsarbete. Många är intresserade av att använda andra behandlingsmetoder än de läkemedelsbaserade. Det är också ett steg emot Sveriges säkraste sjukvård. Forskningens framsteg och nya metoder måste kombineras med gamla beprövade recept som tar tillvara det vi vetat sedan länge. En modern sjukvård kombinerar det gamla och det nya på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Miljöpartiets hälso- och sjukvårdspolitik utgår ifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv som karaktäriseras av öppenhet inför ny forskning och en helhetssyn på människan och dess omgivning. Med det som grund vill miljöpartiet skapa en patientfokuserad och säker sjukvård.

Jessica Rydell, landstingsråd (MP)

Annonser
Det här inlägget postades i Hälso- och sjukvård och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.

30 kommentarer till Grön sjukvårdspolitik

 1. Henrik Nelson skriver:

  Jag blir så ledsen, så ledsen, så ledsen över det du skriver!

  ”.. Där det finns behandlingsmetoder och terapier som är naturliga, säkra och som bevisligen fungerar lika bra eller bättre än läkemedelsbehandling, bör dessa användas. Det kan till exempel vara grön rehabilitering eller antroposofisk medicin, där behandlingarna sker utan läkemedel men med hjälp av naturen och kulturen..”

  Jag följer all seriös forskning som har skett och sker på området antroposofisk medicin, och du vet förhoppningsvis lika väl som jag att detta är helt verkningslöst, undantaget placeboeffekten!

  Var intellektuellt hederlig, och sluta upp med detta omgående!

  • greenjessica skriver:

   Hej Henrik

   Tack för din kommentar. Det känns som du missuppfattat min artikel lite.

   Det jag skriver om, när det gäller antroposofisk medicin och grön rehabilitering, är terapier som används och som inte innehåller några läkemedel. Vare sig konventionella eller antroposofiska, homeopatiska mfl.

   När det gäller dessa terapier så finns det forskning som stöder att de är verkningsfulla och ger en långsiktig effekt för patienten. Detta är vad jag vet inte särskilt kontroversiellt.

   Angående alternativ medicinska preparat så finns det inte mycket forskning och det är som du säger att den forskning som finns inte kunnat ge entydiga svar på verkningsgrad. Men jag har heller inte tagit upp området alternativa läkemedel i min debattartikel. Den frågan lämnar jag därhän eftersom min avsikt är att minska läkemedelsanvändningen i de fall där det finns andra fullgoda alternativ, som inte använder läkemedel.

   Det som är intressant, från min synvinkel, är just att det finns flera terapier, som människan använt ibland i århundraden och som nu också vetenskapligt är erkända. Dessa är inte lätt att få vår sjukvård att använda. Delvis för att det finns läkemedel som snabbt lindrar symptom. Miljöpartiets ståndpunkt är att vi ska söka långsiktiga lösningar, dvs bota, framför att ägna oss åt ensidig symptom lindring. Det är en annan väg än den i dag rådande inom sjukvården och detta vill vi alltså förändra.

 2. Lars Östh skriver:

  Chockerande att läsa hur ett landstingsråd kan skriva att antroposofisk behandling är evidensbaserad och ofarlig. All vetenskaplig forskning har visat att detta är pseudovetenskap och ev. effekter enbart beror på placebo. Om patienten dessutom litar till t. ex. homeopatisk medicinering och därigenom undviker läkemedelsbehandling kan patienten hindras från att tillfriskna och t.o.m. dö!
  Jag förväntar mig att du visar vilken evidensbaserad forskning du grundar dina förslag på.

  • greenjessica skriver:

   Hej Lars och tack för din kommentar.

   Se gärna min kommentar till Henrik, den knyter an till det du skriver tycker jag.

   Tycker verkligen att det är tråkigt med den dömande attityd som du intar. Jag förespråkar på intet vis att avbryta eller byta ut av läkare ordinerade läkemedel. Det görs inte heller av de legitimerade läkare och sjuksköterskor som arbetar med antropsofiska terapier. Väljer man som patient att genomgå en behandling på tex Vidarkliniken och patienten har läkemedel ordinerat av ”sin” läkare inom den ”vanliga” sjukvården så fortsätter patienten med de läkemedel enligt ordination.

   När det gäller grön rehabilitering är det likadant.

   Men det viktiga är att dessa terapier är bevisat effektiva på patienter med sjukdomar som vi inom den ”vanliga” sjukvården inte riktigt lyckas behandla, bla fibromyalgi och utmattningssymptom. Det är en rättvise- och säkerhetsfråga att sjukvården ska använda de metoder som ger bäst resultat för den enskilde patienten.

 3. Louise Hamilton skriver:

  Jag är aktiv miljöpartist och leg. sjuksköterska. Det du skriver gör mig förskräckt; jag har haft anledning att vid några tillfällen titta närmare på antroposofin och deras idéer. En blandning av kloka tankar och rent flum! Och det gäller all ”alternativ medicin”. Många läkemedel och medicinska metoder som numera vilar på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” saknade från början evidens och ifrågasattes av skolmedicinen. Men mycket av den alternativa medicinen är humbug, vidskepelse och kommersiellt utnyttjande av människor i desperat behov av hjälp. Ex.vis visade en utmärkt TV-serie på Kunskapskanalen att healing har större effekt om det utförs av en skådespelare, helt okunnig om metoden än av en som är utbildad på området. Och traditionell kinesisk medicin kan väl låta bra så länge det handlar om akupunktur och qigong, men där används även malda kroppsdelar av utrotningshotade djur (tigrar, elefanter) och gallsafter tagna från levande björnar.
  Naturligtvis måste skolmedicinen utmanas och våga ta till sig såväl gamla som nya kunskaper och erfarenheter. Det är ju på det viset som akupunkturen fått fäste inom sjukvården, trots att den möttes med skepsis från början. Och medicinsk yoga används i rehabiliteringen av hjärtsjuka. Men att anamma hela ”läror” som den antroposofiska och okritiskt överta deras synsätt i vården är kontraindicerat och kan vara direkt farligt.

  • greenjessica skriver:

   Tack Louise för din kommentar.

   Håller med dig till punkt och pricka. Man ska aldrig okritiskt förespråka en lära. Men det som man kan se fungerar och är bra det ska man ta till sig och använda, det gäller givetvis både konventionella metoder som alternativa. Hade även kunnat använda exemplet med medicinsk yoga, som du nämner, som har gett väldigt bra resultat vid just rehabilitering av hjärtsjuka.

   Förstår däremot inte varför du blir förskräckt av det jag skrivit när vi har precis samma syn? I alla fall vad jag se av din kommentar

 4. Lars Östh skriver:

  Jag ser att du inte kommenterar mitt inlägg. Du svarar däremot andra härovan att antroposofisk medicin inte använder läkemedel. Jag trodde att du menade just ”antroposofisk medicin” som ju är ett begrepp för medicinsk behandling. Har du forskat lite i detta begrepp borde du veta att man förordar homeopatisk behandling, mistel mot cancer, att man inte ska vaccinera barnsjukdomar etc, att andetro och reinkarnationslära är centrala delar inom antroposofin. Jag rekommenderar varmt en kort artikel: http://www.vof.se/folkvett/20022antroposofisk-medicin—en-granskning
  mvh
  Lars Östh

  • greenjessica skriver:

   Jag vet inte om du inte tycker att jag besvarar ditt inlägg tidigare. Visst vet jag att antroposofisk medicin även innehåller olika preparat av tex homeopatisk karaktär men det är inte den delen av den antroposofiska medicinen som jag förespråkar.

   Anledningen till att jag inte gör det är bla att det är svårt att veta vad som fungerar eller inte. Och andetro är inget för sjukvården, dom som tror på sådant för ägna sig åt det på egen hand.

   Jag tycker att det är väldigt viktigt att sjukvården använder sig av metoder som är evidensbaserade eller beprövad erfarenhet. Sjukvården måste vara säker. Men jag tycker också att det är viktigt att återerövra den kunskap om våra kroppar och vår hälsa som faktiskt håller på att gå förlorad. Dessutom vill jag motverka den tröghet som finns inom sjukvården för att ta in ”nya” behandlingsmetoder. Det går bara snabbt om det är en stor och dyr maskin som ska köpas in samtidigt 🙂 (Det sista här var lite ironi men med viss sanning i undertonen)

   Sist måste jag bara få uttrycka min skeptisism mot ”Vetenskap och folkbildning” som du rekommenderar. Tycker att det finns fog för att vara lika skeptisk mot deras arbete som mot andra alternativa läror.

   • Gideon skriver:

    Har du något att invända mot det som står i artikeln om antroposofisk medicin som länkades till ovan? Jag menar, det är väl vad som sägs som är viktigt – inte vem som säger det?

   • Lars415 skriver:

    Hej. Jag ser fram emot att få reda på mer exakt vad det är för ”gammal kunskap om våra kroppar” som håller på att gå förlorad och om du kunde besvära dig med att ge lite länktips till forskning om ”grön medicin” och vilken form av ”medicinsk antroposofi” du förespråkar.
    mvh Lars
    P.s. Du har full rätt att vara skeptisk till VoF, men jag tycker det är hedervärt att några vill försöka stävja den flod av pseudovetenskap som florerar i media och tydligen kommer att sippra in i skattefinansierad svensk sjukvård om vi har otur.

   • Joakim von Schéele skriver:

    På vilket sätt anser du att Vetenskap och folkbildning” utövar en ”alternativ lära”? De förespråkar väl enbart vetenskap? Eller anser du vetenskapen vara en ”alternativ lära” jämte andra?

   • Stefan skriver:

    ”Sist måste jag bara få uttrycka min skeptisism mot ”Vetenskap och folkbildning” som du rekommenderar. Tycker att det finns fog för att vara lika skeptisk mot deras arbete som mot andra alternativa läror.”

    Vad är det för ”lära” du menar att man ska vara skepisk emot när det gäller ”Vetenskap och folkbildning”?

 5. devadatta skriver:

  Hej!

  Jag undrar vilka terapier som inte är läkemedelsbaserade och som är effektiva som du syftar på med ”grön rehabilitering eller antroposofisk medicin”. Om du har referenser till studier som visar att de fungerar eller kan nämna forskare som studerat dessa vore det också bra.

  Sen undrar jag om du har exempel på i vanlig sjukvård (och med det menar jag inte läkemedelsföretag) att botemedel inte prioriteras framför symptomlindring. Eller menade du att det bara var fallet för livsstilssjukdomar?

  Vad gäller livsstilssjukdomar så åtgärdas väl det dels med samhällsreformer (t.ex. skatt på socker) och dels med effektiv psykoterapi, dvs olika former av beteendeterapi. Jag ser dock inte att du nämner beteendeterapier någonstans?

  • greenjessica skriver:

   Hej

   Återkommer med svar på dina frågor så fort jag är på mitt arbetsrum. Förmodligen inte förrän efter helgen, har inte detta material tillgängligt hemma.

 6. Joakim von Schéele skriver:

  När jag läser ditt inlägg, kommentarerna till det och dina svar på dessa, så blir jag lite osäker på vad du egentligen menar. Först skriver du att vi ska ta till oss antroposofisk medicin. Sedan, när folk påpekar det okloka i att lita på en lära som ägnar sig åt homeopati, andetro och annan vidskeplighet, så backar du och säger ”Nejnej, inte just de delarna av antroposofin, utan de andra, som är ‘bevisat effektiva’.” Om det är så att det finns evidensbaserad forskning som visar att en behandling är effektiv, så är det per definition en behandling som ingår i den ”vanliga” sjukvården. Det är nämligen så vår ”vanliga sjukvård” fungerar – man använder sig av de metoder som vetenskapen visat vara effektiva.

  Mitt förslag, om det nu är så du tycker, är att du formulerar om ditt inlägg, plockar bort hänvisningar till antroposofi och liknande irrläror och istället skriver ”Vi ska vara öppna för nya behandlingsformer, så länge de uppfyllt vetenskapliga krav på effektivitet och verkan”.

  Sedan får du gärna definiera vad ”grön rehabilitering” är och på vilket sätt medicinsk forskning stöder den. Var även försiktig med formuleringar som ”kunskap som människan haft sedan urminnestider”, eftersom det inte ger intryck av att vara evidensbaserat direkt.

  Risken, som jag ser det, är att du med ovanstående språkbruk ger intryck av att miljöpartiet stöder vidskepelse och humbug och inte erkänner medicinsk vetenskap, vilket lär skada partiet och tyvärr ge belackare som vill utmåla mp som ”flummare och batiktomtar” vatten på sin kvarn. Och det tycker jag, som mp-sympatisör, vore väldigt tråkigt.

 7. Petter Trillkott skriver:

  ”Men jag tycker också att det är viktigt att återerövra den kunskap om våra kroppar och vår hälsa som faktiskt håller på att gå förlorad.”

  Kan du förtydliga vilken kunskap som håller på att gå förlorad?

 8. BladeRunner skriver:

  Du använder ett vanligt felslut genom att tolka att ”naturliga” behandlingar skulle vara bra just för att de kommer från naturen. Det finns ingenting som stödjer att detta skulle vara sant. Visst det finns substanser som kommer från naturen som har medicinska effekter, men det betyder inte att de på något sätt skulle vara bättre än syntetiserade läkemedel. Sen tar du upp gamla behandlingsmetoder som att det skulle vara någon fördel, jag tolkar de som utdaterade och de har som bäst enbart en placeboeffekt. Jag har en syn på läkekunskapen som jag tror många delar: Att metoderna som används ska fungera och att de ska vara säkra. Sen får det vara vad som helst som uppfyller de kraven, men dit räknas inte metoder som enbart har en bevisad placeboeffekt. Det finns bättre behandlingar att lägga våra skattepengar på och som du vet finns det en limiterad budget inom sjukvården. Om folk vill lägga sina egna pengar på dessa alternativa behandlingar utan bevisad medicinsk effekt så får de gärna göra det. Men våra skattepengar bör gå till behandlingar inom skolmedicinen.

 9. greenjessica skriver:

  Insåg att det var en miss av mig att försöka besvara var och en av era frågor efter hand som kommentarerna kom in. De allra flesta av er som kommenterat är inte det minsta intresserade av vad jag eller miljöpartiet egentligen står för eftersom ni är så rädda för det ni inte förstår att ni inte har för avsikt att ta till er några som helst argument.

  Blir bara förbannad över att ni inte kan se att man ska använda det som är bra och strunta i resten. Har inget som helst intresse av Rudolf Steiners lära, lika lite som den kristna läran intresserar mig.

  Inom sjukvården idag används akupunktur. Om man skulle vara tvungen att ta till sig hela lära som ligger bakom så skulle man aldrig använda akupunktur. När akutunktur började användas visste man väldigt lite om hur kroppen fungerar och därför. Vi vet, detta till trots, att akupunktur fungerar bra vid tex smärtlindring. Vi använder metoden utan att för den skulle ta till oss läran bakom. Samma gäller för kiropraktik. Vi vet att vissa åkommor kan botas hos kiropraktorn, flera landsting (dock inte Kalmar) har avtal med kiropraktor. Men den bakom liggande läran har vi inte tagit till oss, där finns många märkliga idéer.

  Listan kan göras mycket längre men jag ska inte trötta ut er med det. Jag tror på att, så att säga, plocka russinen ur kakan. Det finns många konstiga läror, där mästare varit så inne i sin egen värld att allt till slut kunnat lösas med just denne mästares universalskur. Kan man inte kritiskt granska och förhålla sig till information så är man illa ute. Och tvärtom kan man inte ta till sig det som är bra för att rädslan skymmer skiten då kommer vi heller inte att utvecklas och upptäcka nya bra metoder och läkemedel.

  • Joakim von Schéele skriver:

   Tvärtemot vad du skriver, så tror jag att de flesta som kommenterat ditt inlägg är både insatta och engagerade i miljöpartiets politik.
   Du måste inse att om du hänvisar till ”antroposofisk medicin”, och till och med taggar ditt inlägg så, så är det inte så långsökt att tro att du ställer dig bakom antroposofernas syn på medicin, eller hur? Som jag skrev i ett inlägg ovan: låt bli sådan terminologi om det inte är det du menar. Du kommer att förvirra folk och spela miljöpartiets belackare i händerna. Jag hittade denna blogg via ett forum där den som länkade hit skrev ”Och så får man låta bli att rösta på miljöpartiet i fortsättningen!”.

   (Förresten glömde du svara på om du anser vetenskap vara en ”lära bland andra”.)

   • BladeRunner skriver:

    Jag håller med om vad Joakim säger. Jag tycker att miljöpartiets sjukvårdspolitik enbart borde fokusera på evidensbaserad medicin, det finns ingen annan sorts medicin som fungerar och är säker. Men om miljöpartiet tänker dra iväg i en mer pseudovetenskaplig riktning, då kan ni inte räkna med min röst igen nästa val, eftersom det här är frågor som jag känner mig engagerad i.

  • Take Knol skriver:

   Jag tror du gör en feltolkning av vad Miljöpartiet står för. Vi har under många år gått från helhjärtad alternativflum till en mer och mer evidensbaserad syn på sjukvården. Du och några till är en högljud minoritet i partiet och jag hoppas miljöpartiet vilket år som helst nu på riktigt tar avstånd från detta.

  • Stefan skriver:

   ”Blir bara förbannad över att ni inte kan se att man ska använda det som är bra och strunta i resten.” ”

   Skrivet av Sverigedemokraten när folk har tagit hans inlägg om nazismens förträfflighet bokstavligt? 🙂

   ”De allra flesta av er som kommenterat är inte det minsta intresserade av vad jag eller miljöpartiet egentligen står för eftersom ni är så rädda för det ni inte förstår att ni inte har för avsikt att ta till er några som helst argument.”

   Vi är nog väldigt intresserade av vad ni/du står i frågan om hur ni/du fattar beslut.
   Är det det sakliga eller känslomässiga som väger tyngst?

   Vi förstår mer än du tror, att anta en von oben-attityd kommer inte att hjälpa dig i den här diskussionen. Det är just den typen av argumentation som gör att man tappar förtroendet för politiker. När argumenten tryter försöker man att trycka ner folk istället för att argumentera sakligt.

 10. R Franklin skriver:

  Hur har du tänkt man skall ”Plocka russinen ur kakan” om man inte skall använda kliniska studier? Vilka alternativa metoder tänker du dig, som visar resultat i riktiga dubbelblinda tester med kontrollgrupper för att utesluta placebo?

  Akupunktur nämner du som exempel, är det verkligen ett bra exempel nu när man börjat göra dubbelblinda tester genom att använda placebo-nålar? Då tycks akupunktur inte längre kunna uppvisa några resultat vilket kan tyckas lite märkligt iom dess förträfflighet.

  http://www.openmedicine.ca/article/view/189/234

 11. Lars415 skriver:

  Jessica! Du verkar väldigt irriterad på oss som skrivit härovan. Jag förstår inte varför. Jag vill bara vete mer om vad grön sjukvård är för något, vilken gammal kunskap vi ska använda etc. Du måste väl ha lästips, länkar eller liknande att ge mig, om du inte själv har lust att svara på mina (våra) frågor.
  mvh /Lars

 12. Lizzy skriver:

  ”De allra flesta av er som kommenterat är inte det minsta intresserade av vad jag eller miljöpartiet egentligen står för”.

  Personligen röstade jag på miljöpartiet i landstingsvalet för att jag tyckte om politiken för kollektivtrafiken. Men efter att ha läst om miljöpartistiskt stöd för alternativmedicin så ångrar jag mig. Det blir inte miljöpartiet nästa gång.

  Så här står det (tyvärr) i Miljöpartiets senaste partiprogram från 2006:
  ”Komplementär- och alternativmedicin samt psykoterapeutiska metoder ska
  vara naturliga delar av vården”.

  Som en annan skrev: vill folk lägga sina egna pengar på behandlingar som inte har någon visad effekt så får de göra det. Men inte med mina skattepengar. Så kallad ”alternativmedicin” som funkar blir inte längre alternativmedicin, det blir helt enkelt medicin. För det är så den medicinska vetenskapen fungerar. Det som fungerar tar man till sig, det som inte fungerar struntar man i.

  Du skriver:
  ”Blir bara förbannad över att ni inte kan se att man ska använda det som är bra och strunta i resten”.
  Men det är ju precis så medicinsk vetenskap fungerar. Därför behöver inte politiker ge skattestöd till behandlingar som den medicinska vetenskapen inte har funnit något stöd för.

 13. BladeRunner skriver:

  Angående akupunktur skulle jag rekommendera denna video på ca 9 min. Om man tycker att en Youtubevideo inte är särskilt vetenskaplig – vilket jag kan hålla med om – då kan man läsa de vetenskapliga artiklar som han bygger videon på:

  1. BMJ 2009;338:a3115
  Acupuncture treatment for pain: systematic review of randomised clinical trials with acupuncture, placebo acupuncture, and no acupuncture groups

  2. Arch Intern Med. 2009;169(9):858-866
  A Randomized Trial Comparing Acupuncture, Simulated Acupuncture, and Usual Care for Chronic Low Back Pain

  Det här är den roligaste, forskarna har använt vanliga tandpetare som en fejk-akupunktur (dom penetrerar dock aldrig skinnet med dom) och det fungerar bättre än vanlig akupunktur.

  3. Clin Med 2006;6:381–6
  Systematic review of systematic reviews of acupuncture published 1996–2005

  4. Lancet. 1995 Jun 17;345(8964):1576.
  Adverse effects of acupuncture.

  Jag kunde hitta alla utom den tredje på internet.

  Är det verkligen sånt här vi ska lägga våra skattepengar på? Vissa tycker att placeboeffekten är tillräcklig för att det ska bekostas av staten, för det är ju trots allt en effekt. Jag håller inte med.

 14. Anders skriver:

  Är det här åsikter som MP har? I sådanafall tar jag på mig dumstruten. Jag röstade på MP till riksdag och landsting.
  Det kommer inte att upprepas.

 15. Per Edman skriver:

  Akupunktur må användas av somliga vårdcentraler, men det är också lika effektivt som placebo. Det funkar lika bra om man sätter nålarna någon helt annanstans än vad akupunkturen påbjuder, om man använder låtsasnålar eller om man rent av nyps istället. Den smärtlindrande effekten av akupunktur är helt i linje med vad andra placeboeffekter brukar ge.

  Ni har skrivit ihop en fin och allmängiltig text om en helhetssyn som ni tror saknas i medicinen idag, men ni har fel. Helhetssynen saknas inte, och de ”alternativa” särintressena som vill sälja ormolja och orbunksextrakt utan något som helst vetenskapligt underlag, bör inte vara en del av den helhetsbild som ser till att hänsyn tas till publicerad forskning innan en behandling belastar våra gemensamma skatteresurser.

  Slutligen utgår jag ifrån att hänvisningen till antroposofisk medicin i själva verket var ett misstag. Det är lätt att luras av de välvilliga men ospecifika begrepp som flyter omkring och lätt att tro att ”biodynamisk” eller ”antroposofisk” egentligen bara är längre synonymer till ”bra”, när de i själva verket är laddade med ideologiska och religiösa stridsspetsar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s