Ministerbesök i oljeskadad skärgård

Igår besökte miljöministern Karolina Skog (MP) det område i Västervik som drabbats av oljeutsläpp. Så här skriver hon på sin FB

”STEN FÖR STEN TAS NU OLJAN BORT
Idag besökte jag det oljedrabbade området utanför Loftahammar. Statliga och kommunala aktörer genomför tillsammans med ideella krafter en imponerande räddningsinsats. Ett mödosamt arbete att i hettan rengöra sten för sten så att skadorna på naturmiljön minimeras. Jag vill rikta ett stort tack till alla er som jobbar ute i fält.

Vi har i Sverige överlag en god beredskap för såna här incidenter. Men de ska inte behöva inträffa. Östersjön är ett särskilt känsligt hav och från Miljöpartiets sida vill vi arbeta för att få bort oseriösa rederier med så kallad bekvämlighetsflagg från att överhuvudtaget trafikera Östersjön.”

38280546_10155377245162397_5164826073271107584_n.jpg

38488016_10155377245072397_2734828148079198208_n.jpg

Jag är mycket bekymrad över oljeutsläppets konsekvenser och över hur Östersjön mår. Vi har redan världens mest förorenade hav och fartygen blir fler och fler. Och trots att vissa saker blivit bättre av de insatser som gjorts den senaste decennierna så är fortfarande läget i Östersjön akut. Mer måste göras för att rädda Östersjön!

Publicerat i Östersjön, Miljö | Lämna en kommentar

Jag vill att alla barn och ungdomar ska åka gratis med kollektivtrafiken!

Under den kommande mandatperioden vill Miljöpartiet i region Kalmar införa fria resor för barn och unga med kollektivtrafiken i Kalmar län. Under den här sommaren har länets 17 000 ungdomar som är mellan 13-19 år haft sommarkort med möjlighet till gratis resor i hela länet. Vi vill att det samma ska gälla under hela året och för fler.

För skolbarnen (årskurs 1-9) ska det vara obegränsat antal resor inom hemkommunen (i ett första steg, på sikt bör väl även högstadiebarnen kunna röra sig fritt i hela länet). För gymnasieungdomarna ska det vara obegränsat antal resor inom länet.

Barn och ungdomar ökar sin frihet och kan delta i aktiviteter och träffa kompisar, utan att vara beroende av andra.

Med gratis resor för barn och unga kan föräldrars skjutande till aktiviteter minska. Vilket såklart är bra för miljö och klimat. Kollektivtrafiken i Kalmar län är i dag fossilbränslefri så det kommer göra stor skillnad och minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Det känns ju extremt aktuellt och viktigt just nu i den globala värmeböljan.

Största vinsten är kanske att vi ”lär” våra barn att det naturliga och självklara sättet att ta sig fram är med kollektivtrafiken. Med denna reform kommer många av framtidens vuxna välja bort bilen som transportmedel.

Det kommer också bidra till den regionala utvecklingen och en förbättrad och på sikt mer utbyggd och mer flexibel kollektivtrafik.

I samma anda vill MP förbättra och utveckla närtrafiken – den anropsstyrda trafiken – så att det ska bli ännu enklare för de som bor en bit ifrån de större busslinjerna att kunna åka kollektivt. Det måste gå att bo på landet och inte vara helt utelämnad till bil.

Finansiering.

Ingen har räkna på eventuella kostnader ännu. Men jag är övertygade om att det kommer att rymmas inom regionens/landstingets reformutrymme. Dessutom hoppas jag att kommunerna vill vara med på denna reform, som alla vinner på, och är med och delar på kostnaderna.

Egentligen handlar det sannolikt inte om så stora kostnader. Den intäkten KLT missa är de få som idag köper till fler resor som tillägg utanför ordinarie Skolkort (som kommunerna köper in).

Skolkorten idag beviljas för de som ha rätt till skolskjuts (en tur och returresa till skolan – inom hemkommunen för skolbarnen och inom länet för gymnasieungdomarna).

Barnen och ungdomarna är vår framtid – vi vill satsa på dem!

Publicerat i Hälso- och sjukvård | Lämna en kommentar

JO-anmält migrationsverket

Börjar dagen med att skriva en JO-anmälan mot migrationsverket.

Efter att två migrationsdomstolar igår biföll ansökningar enligt den sk nya gymnasielagen så ser det ju ut nästan som ren obstruktion från myndigheten att inte återuppta handläggningen av de här ansökningarna. Hoppas ju att ett sånt besked kommer på måndag, då har MV ju haft hela helgen på sig att tänka om 😉

Men om dom inte har lyckats med det över helgen så kan det ju vara bra med en JO-anmälan som påminner om både grundlagar och förvaltningsrättsliga principer.

JO-anmälan av Migrationsverket

Publicerat i migration | Lämna en kommentar

Civil olydnad

Många är vi som sett filmen med Elin Ersson på planet som bland annat ska deportera en äldre afghansk man. Filen har spridits runt hela världen, media i andra länder skrivit om Elin och hennes mod, men även om Sveriges deportationpolitik.

Elin har all min sympati och beundran. Civil olydnad verkar liksom vara det som återstår som opinionsbildningsmedel. Vi är många som opinionsbildar i sociala medier varje dag. Otaliga demonstrationer har genomförts i hela landet under det gångna året. Inget verkar fungera för att politiker på nationell nivå, eller för den delen migrationsverket, ska förstå att människor i Sverige inte vill ha den förda politiken.

Jag blir därför en smula upprörd när jag idag läser ledaren av Jonatan Lönnqvist i Barometern. Den är så småaktig liksom. Jag undrar var Jonatan befunnits sig det senaste året? Hur kan han annars ha missat den aktivitet som bedrivits för att opinionsbilda mot deportationer till Afghanistan och ensamkommande ungdomars rätt till ett liv i Sverige eftersom de fått utstå så lång väntan och därtill genomgått rättsosäkra asylprövningar?

Publicerat i Hälso- och sjukvård | Lämna en kommentar

2017 go to hell…

Året 2017 har varit en enda lång kamp. Det ska bli skönt att lägga det bakom sig. Kamperna är ju inte alls över utan har nog egentligen bara börjat men jag hoppas kamperna ska ge resultat 2018.

Kampen för en anständig LSS, hur länge ska människor med funktionshinder behöva kämpa för sina mänskliga rättigheter? Likadant med de ensamkommande ungdomarna som väntat och väntar fortfarande på att få stanna. Hur länge ska det ta innan dom får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. När ska myndigheter och regering ta den stora rättsosäkerheten på allvar och ställa till rätta alla rättsosäkra beslut?

Och när ska vi kvinnor få samma rättigheter som män på arbetsmarknaden, i idrottsvärlden, på fritiden och i hemmen? Är det när både män och kvinnor fattar hur snett samhället är?

2017 har varit det sämsta och värsta året i mitt liv sedan slutet av 80-talet, början av 90-talet. Då var det jag som befann mig i en väldigt marginaliserad tillvaro. Nu är jag väldigt priviligerad men det hårda samhället som skapat de här livsviktiga kamperna får mitt hjärta att blöda.

Så 2017 go to hell och låt 2018 bli året när kamperna belönas med respekt för mänskliga rättigheter för alla.

Gott nytt år ❤️

Publicerat i Hälso- och sjukvård | Lämna en kommentar

Varför är det så svårt?

Det är mycket diskussioner nu om ensamkommande och om dom ska få stanna eller inte. En egentligen mycket märklig diskussion sett till alla fakta som ändå finns.

För det första så var de som kom 2015-2016 minderåriga. Det kan varje person med lite mattekunskaper se rätt enkelt. Uppgav man att man var minderårig för två år sedan och får göra en MÅB nu som visar att man är eller kanske är över 18 så var man minderårig när man kom. Det är ju därför så många runt omkring dessa ungdomar är så arga. Dom kom som minderåriga och hörde fått sin ansökan om asyl prövad på några månader och sedan fått ja till uppehållstillstånd. Och det gäller speciellt den gruppen som kom senast 24/11 2015. Dom skulle nämligen bedömas enligt ordinarie lagstiftning inte den tillfälliga. Många utredningar, både från JO och Migrationsverket, visar på mängder av brister som påverkat de ungas asylprövningen negativt. Förutom den långa handläggningstiden alltså!

En myndighet som inte rättar till brister och kompenserar de som felbehandlats är inte rättssäker. Därför kan man inte säga att de här ungdomarna fått sina skäl prövade, eftersom det är omöjligt att veta. Vanligt sunt förnuft säger redan här #låtdeungastanna

Därför är det hårresande att höra folk prata om att asylrätten måste värnas och alla ska ha en individuell prövning. Det funkar inte så i Sverige idag, det vore verkligen bra om det började fungera men de som utsatts för orimliga beslut på grund av brister i rättssäkerhet, dom måste antingen få en ny, korrekt, bedömning eller varför inte bara ge dom amnesti? En vinst för alla, inte minst MV som kan få en nystart. Gör om och gör rätt helt enkelt.

Nästa fakta är att sedan Migrationsverket gjorde sin senaste säkerhetsanalys av Afghanistan så har FN gått ut med att ålder nu har eskalerat så mycket att Afghanistan är ett land i fullskaligt krig. Migrationsverket måste givetvis lyssna på FN och göra en ny rapport med den här faktan. Det är helt orimligt att inte stoppa utvisningarna till Afghanistan, det är KRIG där.

Det finns väldigt många brister som om det rättades till skulle ge de här ungdomarna uppehållstillstånd på deras egna asylskäl om dom hade fått den prövning som de faktiskt har rätt till. Och med den vetskapen blir jag, om möjligt, ännu mer förbannad när jag vet att vi behöver de här ungdomarna i Sverige för att kunna behålla vår välfärd.

SKL säger att välfärden, dvs skola, vård och omsorg, behöver 500 000 nya medarbetare inom tio år. Vi kommer inte klara det själva, vi har redan brist på många av de här yrkena. Lägg sedan till att Sverige skriker efter hantverkare av olika slag, tex snickare och rörmokare. Vi behöver lastbilschaufförer och verkstadsmekaniker, listen kan bli hur lång som helst.

Senaste forskningen visar att de som kom hit som ensamkommande klara sig jättebra i Sverige och blir snabbt en tillgång för samhället. Dom är ambitiösa och pluggar och vill inget hellre än att få ett jobb och kunna försörja sig.

Så 35000 unga som kom 2015 är verkligen precis vad vi behöver. Egentligen skulle vi nog behöva ungefär så många nya ungdomar varje år ett tag framöver.

#låtdeungastanna #moratorium

Publicerat i Hälso- och sjukvård | Lämna en kommentar

En myndighet med bristande rättssäkerhet

Öppet brev skickat till media från goda män och ideella goda män:

STOR RÄTTSOSÄKERHET FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGA

Vi gode män följer våra huvudmän genom alla aspekter av de ensamkommandes asylprocess.

Det som vi sett de senaste åren är en skrämmande brist på rättssäkerhet, barnperspektiv och förmåga hos Migrationsverket att hantera PTSD/trauma.

Det är vi som ser konsekvenserna av den låga kvaliteten hos de tolkar Migrationsverket anlitat. Det är vi som tvingas jaga överbelastade, i värsta fall oengagerade ombud för förberedande samtal, för att få fatt på beslut och protokoll, för att se till att yttranden och överklaganden kommer in i tid.

Det är vi som ständigt får boka om våra scheman när Migrationsverket byter handläggare, sitta i telefonkö i timmar för att finna vilken handläggare som har ansvar för vår huvudmans ärende just nu, se till att beslut och protokoll skickas ut till rätt adresser etc.

Det är vi som bevittnar strömhoppen av erfarna, kunniga handläggare från Migrationsverket och sedan får sitta i asylintervju efter asylintervju med okunniga och i värsta fall okänsliga handläggare som ignorerar att utreda asylskäl och låter hela intervjuer gå ut på att försöka beslå våra huvudmän med lögn angående ålder och skyddsskäl.

Det är vi som under falska premisser luras av Migrationsverket att låta de unga genomgå medicinska åldersbedömningar. Verkets information hävdar att en sammantagen bedömning ska ske men beslutsfattarna väljer så gott som undantagslöst det knä eller den visdomstand som kan indikera en ålder över 18.

Det är vi som sedan får försöka förklara för de unga, deras svenska familjer, lärare och vänner var det rättsäkra i dessa utredningar och avslag ligger. Det kan vi inte. 

Många av oss har haft uppdrag som gode män i tillräckligt många år för att se den stora förändring till det sämre som äger rum. Andra har haft uppdraget sedan den stora tillströmningen runt 2015.

Gemensamt för oss alla är en stigande vrede över en process som inte är värdigt ett land som säger sig värna mänskliga rättigheter och vilja göra barnkonventionen till lag.

Att Migrationsverkets rättsövergrepp får fortsätta trots upprepade larm och JO-anmälningar är en skandal. Myndighetsutövning på sådan nivå är ett stort demokratiproblem och vi kräver att våra politiker slutar blunda för problemet och agerar.

Underskrifter

Susanna Thörnqvist, Civilingenjör

Ylva Sköld, Bibiotekarie

Thomas Arvidsson, Lärare

Mats Eliasson, Överläkare och Professor

Mari Liljekvist, Pensionerad företagare

Ulrika Wedin, Ekonomiassistent

Annette Henriksson, Bonde

Ingegerd Ylipää, Pensionerad rektor och lärare

Madeleine Hollender, Art Director

Ing-Marie Wiktorsson, Undersköterska

Ewa Giertz, Pensionär

Annette Starck Lundberg, Undersköterska

Monica Werkelin-Parenmark, Pensionerad högstadielärare

Julia Grahm, Ekonomiassistent

Jeanette Henriksson, Journalist

Annelie Elf, Kommunalanställd och sjukpensionär

Gudrun Wiklund, Arbetskonsulent och testledare

Anne Marie Abrahamsson, Pensionär

Kajsa Samuelsson, Socionom

Marianne Hansson, Boendeassistent

Karin Wallin-Norman, Jur. dr.

Therese Hägeby, Beteendevetare och konstnär

Lage Gustafsson, Pensionär

My Enbom, Fritidsledare 

Laila Wold, Jurist

Sonja Westerblad, Lärare

Maria Alfredsson, Mäklarassistent

Marina Sundberg, Lärare

Im-Thomas Nunez, Kökschef och kommunpolitiker

Kristina Holmström, Pensionär

Anja Dietrich, Studerande

Maria Eidrup, Hälsoskyddschef

Sigrid Sundin, Familjehemsförälder

Marita Andersson, Egenföretagare

Ulrika Forslund, Ekonom

Liselotte Wahlström Nilsson, Pensionerad förskolechef

Carina Västerek, Säkerhetssamordnare

Krister Holgersson, Pensionär

Elisabeth Larsdotter Janse, Lärare

Margareta Noreus, Aukt. Socionom och kurator

Calle Karnerud, Organisationskonsult

Britta Dahlberg, Diakon

Lena Johnson, Financial Controller

Elisabeth Dahlqvist, Sjuksköterska

Agneta Winblad, Pensionerad rektor

Kristina Åhslund, Socialsekreterare

Margareta Tellus, Pensionär

Birre Burman, Undertextare

Karin Fridell Anter, Pensionerad docent i arkitektur

Stina Berge, Korsordskonstruktör

Birgitta Jarl Wogenius, Arkitekt

Moa Wall Kubilius, Drifttekniker

Katarina Nyberg, Pensionerad journalist

Yvonne Engström, Pensionerad socialsekreterare

Barbro Karksson, Personlig assistent

Gudrun Wiken, Pensionär

Sara Hultén, Ekonom

Ana Maria Tiberi, Egenföretagare

Ivona Gergi, Handläggare

Johan Ahlenius, Webbredaktör

Kristina Ek, Universitetslärare

Ingrid Karlsson, Pensionerad högskolelärare

Kerstin Larnesjö, Volontär

Anette Granström, Projektledare

MajBritt Torneus, Egenföretagare och lärare

Maria Löfstedt, Universitetskommunikatör

Christina Landh, Specialpedagogisk rådgivare

Pia Fahlt Blomqvist, Organisationskonsult och coach

Amira Miki Zurich, Boendeassistent

Linn Muhr, Broadcastchef

Sonja Westerblad, Lärare

Ann Moreau, Projektledare och utredare

Marika Sjöström, Egenföretagare

Karin Cederlöf, Juridikstuderande

Johanna Ståhl Dahlfors, Distriktssköterska

Rebecca Byhlen, Behandlare

Kicki Liljekvist, Socionom

Tina Bergström-Darell, Pensionär

Carin Ribbesjö-Lundqvist, Egenföretagare

Helena Nash, Barnmorska

Monika Ågren, Arkitekt

Britta Dahlberg, Pensionär

Pia Lang-Olsson, Marknadsförare

Lotta Andersson, Egenföretagare

Mona Kristoffersson, Bibliotekarie och pedagog

Britta Johansson, Intensivvårdssjuksköterska

Birgitta Lundström, Socialsekreterare

Rut Boström, Pensionär

Lena Ohlson, Studerande

Sussie Jonson, Gymnasielärare

Marianne Gjörup, Överläkare

Brittmarie Bergvall, Pensionär

Kajsa Nyhlen Hansson, Förskollärare

Katrin D´arro, Patientsäkerhetsombudsman

Lina Zavalia, Projektledare

Ann-Caterine Kareliusson, Egenföretagare

Ulla Larsson, Medmänniska

Anita Harning, Pensionerad specialpedagog

Elisabeth Granath, Sjuksköterska

Lena Åkerlind, Behandlingsassistent

Fredrik Gistö, Elektriker

Jessica Wetterling, Ombudsman

Kicki Hallebratt Mårtensson, Tandsköterska

Karin Magnusson, Företagare

Björn Jäverfalk, Förvaltare och övervakare

Marianne Sandlund, Pensionär

Ingrid Nilsson, Sjuksköterska

Sandra Kronevik, Fysioterapeut

Ann Marcus Pedersén, Affärsjurist

Marika Sjöström, Företagare

Britta Eliasson, Specialpedagog

Marianne Sandblad, Kartritare

Bente Landén, Lärare

Annica Crona, Pensionerad överförmyndare

Catharina Rehnström, HR-konsult

Annika Runnerstam, Civilingenjör

Ritva Björnberg, Företagare

Maria Kastrianaki, Gymnasielärare

Susanne Hoffman, Hortonom

Gisela Crossley-Zels, Lärare 

Jea Jansson, Pensionerad journalist

Linda Lawner Wåhlin, Homeopat

Eva-Britt Abrahamsson, Undersköterska

Manne af Klintberg, Barnkulturarbetare

Catarina Dahlman, Personalchef

Helen Uliczka Hallin, Fil. Dr. och utvärderingskonsult

Jenny Hovlind, Kurator

Ida Löfström, Socionom

Peter Oskarsson, Regissör

Ingemar Sandén, mediatekniker

Bo Bergsjö, Pensionär

Pia Johansson, Hälsoekonom

Staffan Wrange, Pensionerad lärare

Anna-Karin Bromé, Redovisningskonsult

Viola Lahti, Lärare

Sten-Gunnar Johan Crona, Pensionerad polis

Inga Marand, VD

Helen Sjögren, Biståndshandläggare

Ing-Britt Lingman, Pensionär

Maud Andersson, Lärare

Karolina Danielsson, Jur. kand., administratör och företagare

Björn Mellquist, Lärare och egenföretagare

Kristina Lindfeldt, Biolog och miljöinspektör

Cecilia Carlsson, Lärare

Jenny Grönwall, Ekonomichef

Yvonne Jacobs, Pensionerad produktägare

Petra Rudberg, Arkivarie och Business Consultant

Eva Bergström, Pensionär

Maya Sissi Nevanperä, SFI-lärare

Anna Rasmussen, Tjänsteman

Karin Akselsson, Distriktssköterska 

Maria Brinck, Barnmorska

Ann Egestål, Pensionerad rektor

Kia Edvardsson, Socialpedagog

Lars Ove Renberg

Ingeborg Löfgren, Pensionär

Gertrud Agnemo, Arbetsterapeut

Christina Wahlström, Ekonom

Jannike Jonasson, Internationell samordnare

Lena Barréra, Pensionär

Bertil Barnefelt, Försäljningschef

Maria Marstorp, Lärarresurs

Eva Björklund, Vårdlärare

Anna Bertland, Socionom

Morgan Nordin, Kommunalpolitiker, nämndeman och företagare

Sofie Lindé, Lärare

Staffan Wrange, Pensionerad skolledare och lärare

Ewa Ögren, Specialpedagog

Katrin Magnusdottir, Pensionär

Stefan Pettersson, IT-konsult

Caisa Alpsten, Kommunikationskonsult

Eva Malm, Pensionerad civilekonom

Vanja Merrild, Digital marknadsförare

Göran Tenvert, Produktionsplanerare

Stina Sorsén, Pensionerad arbetsterapeut

Ingela Liljestrand, Distriktssköterska

Nanna Zelano, Pensionerat hovrättsråd

Lena Bolander, Distriktssköterska

Birgitta Sönnerstedt, Pensionerad barnskötare

Katherine Angelo Hanly

Helene Sidoli, Marknadsekonom

Anna Schnell, Företagare inom internationell utveckling

Karin Rydén, Biomedicinsk analytiker

Elisabeth Athle, Köksbiträde och konstnär

Monika Hellström, fd Rektor och SVA-lärare

Jonatan Göth, Arbetssökande

Ann Dahlin-Hamrin, Tapetserare

Margareta Wahlström, Pensionär

Sandra Rynge, Redovisningsekonom

Mats Klockljung, Pensionerad Journalist

Josefina Söderholm, Studerar socialpedagogik

Ninni Larsson, Lärare

Lisa Persson-Dahlén, Pensionär

Helena Roth, Egenföretagare

Anders Göransson, Civilingenjör

Yvonne Drott, Folkhögskolelärare

Jet Koopans, Sjuksköterska

Frans Schlyter, Pensionerad kriminalvårdare och Jur. Kand

Fredrika Lindström, Idrottskonsulent

Anna Magnusson, Ansvarig utgivare och VD

Ann-Katrin Myles, Civilingenjör

Göran Berg, Arkitekt

Erika Wahlstedt, Byråassistent

Vivianne Wahlstedt, Familjehemsmamma

Katarina Ödlund, Verksamhetschef

Magnus Wärja, Högskoleadjunkt

Nila Rezai, Privatrådgivare

Ragnhild Fernlund, Mäklare

Johanna Cederström, Konsult/Samhällsberedskap

Inga-Lena Herrman, fd Skolledare och chef för flyktingenhet

Leif Ljung, Skatteförvaltningschef

Ragnhild Möller, Arbetsmiljösamordnare

Alireza Sarvari, Tolk

Mikael Andersson, Beteendevetare

Smaran Klevby, Pensionerad egenföretagare

Cecilia Höglund, Pensionerad diplomat och integrationsstrateg

Eva Bergström, Pensionär

Ida Bastholt, Studerande och butiksbiträde

Bengt G T Hansves, Kryptör och systemvetare

Ingrid Karlsson, Pensionerad jordbrukare och konsult

Tommy Davidsson, Inköpskoordinator

Björn Jäverfalk , Förvaltare och övervakare

Britta Nordström , Pensionär

Ulla-Britt Albinsson, Beteendevetare

Gunilla Vålne, Pensionär

Carin Lundkvist , Egenföretagare i läkemedelsbranschen

Ingrid Nordberg , Universitetslärare

Bengt Wedding , Miljökonsult

Ingrid Liljeblad, Journalist

Anne Svensson , Administratör

Cecilia Larsson, Yrkeslärare, CFL

Pål Magnusson, Kommunalpolitiker och ombudsman

Ingrid Osmundsen , Styrelseproffs

Lars Redhe, Egenföretagare

Inger Knutsson, Egenföretagare

Birgitta Frid, Konsult

Birgitta Hyldgaard, Sjukpensionär

Krister Törneke, Ingenjör

Emanuel Kazemi, Studiehandledare

Birgitta Hallberg, Pensionär

Annika Noori, Lärare

Joseph Chistenson , Jurist inom asylrätt

Ola Nilsson, Lärare

Birgit Berglund, Pensionerad jurist

Jessica Rydell, Politiker och Biolog

Malin Moessner, Kulturproducent och musiker

Michael Rowinski, Jurist

Therese Johansson, Undersköterska

Gundelinde Almaas, Pensionerad journalist

Margaretha Åhlen, Socionom

Ola Nilsson,  Lärare

Kerstin Hässler, Speciallärare och kurator

Jan Mannheimer, Egenföretagare

Susanne Fransson, Verksamhetschef inom hälso-och sjukvården

Jörgen Stenlund, Pensionär

Anna Tingdahl, Lärare

Östen Meldersson, Servitör

Lisbeth Jonasson, Studie-och yrkesvägledare

Maria Andersson , Personlig assistent

Chrisa Mayi , Kundtjänstpersonal

May Bylund , Biomedicinsk analytiker

Nicke Roos, Pensionär

Linus Mets, Mätartekniker

Åza Löfstedt Carlsson, Högstadielärare

Bill Anders Eriksson, Pensionerad kommunikationsdirektör

Carina Sjöström , VD

Börje Svensson , Civilingenjör

Miriam Klyvare, Fotograf

Palle Nielsen , Egenföretagare

Bernd Mussman , Auktoriserad revisor

Lars Gunnar Forslund, Lärare

Ann Margrete Nissdal, Pensionär

Lena Bäcklund, Egenföretagare

Helene Sjöström, VD

Anders Bäcklund, Egenföretagare

Anne-Marie Sörensson , Förskolelärare

Annalisa Rådeström , fd Adjunkt

Karin Lindberg, Grundskolelärare

Sigrid Nordberg, Adjunkt

Ulla Carlsson, Pensionerad veterinär

Esteri Amren  , Lärare

Gunilla Linder, Leg. Fysioterapeut

 

Se gärna veckans Uppdrag Granskning oxå om du inte redan gjort det. Även Janne Josefsson tar upp rättssäkerheten i sin intervju med migrationsministern i slutet av programmet.

Publicerat i Feminism, Lika rätt, Rikspolitik | Lämna en kommentar