Archive for the 'Hälso- och sjukvård' Category

11
Jul
14

Den hotfulla feminismen

Jag är ledsen men jag har absolut ingen förståelse för de som kände sig kränkta av Åsas tal i Almedalen. Jag har heller ingen som helst förståelse för varför människor, framförallt män, känner sig kränkta av att en använder fakta för att visa hur den heterosexuella, manliga, medelålders, vita normen i samhället faktiskt slår mot andra grupper på ett negativt sätt.

Nedanstående fakta finns i dagens Barometern.

20140711-073418-27258721.jpg

Det finns att ta del av liknande siffror på många områden, vilket gör det väldigt tydligt att vårt samhälle gynnar män och missgynnar bland annat kvinnor.

Men som man finns det ju ingen anledning att ta detta personligt! Det är ju inte dagens män som byggt detta samhälle på ett så här skevt sätt. Det är ju en kvarleva från en annan tid.

Det som istället varje man och kvinna borde göra är att inse att detta inte är jämställt och BÖRJA GÖRA NÅT ÅT DET!

Men visst, det kräver faktiskt att ni män är redo att lämna ifrån er en del förmåner. I gengäld kommer ni män även att få en bättre kontakt med era barn och ett bättre sexliv….

#redoförenfeministiskrevolution #röstagrönt #kryssaenkvinna

08
Jul
14

Lätt att kränka vita män?

Noterar att i efterdyningarna av Almedalsveckan har Åsa Romsons tal av ett antal journalister och ledarskribenter framställts som kränkande av vita medelåldersmän.

Noterar även att dessa texter är skrivna av just vita medelålders män.

Det är tråkigt att se hur den fakta som Åsa presenterade i sitt tal ska förvrängas till att framställas som manshat eller förtryck av män.

Den som inte hört talet kan lyssna här

#kryssaenkvinna #röstagrönt #redoförenfeministiskrevolution

05
Jul
14

Ögonblick från veckan

Sammanfattar veckan på Gotland med lite bilder

Almedalen 003

Mångfaldsparad genom Visby. När paraden passerade vissa nazistiska partiers tält var det många som passade på att skandera extra tydligt om hur positivt vi tycker  med är med mångfald.

Almedalen 007

Åsa Romson, språkrör (MP), i ”rakt på” med Mats Knutsson, hos SVT

Almedalen 011

På tisdags kvällen var det party med FI i ruinen

Almedalen 013

Akko Karlsson, riksdagskandidat (MP), på partyhumör

Almedalen 015

Mingel hos Aftonbladet

Almedalen 016

Bra fika på många seminarier, här på MPs dag chokladbollar utan choklad

Almedalen 017

Agneta Granström och Ann-Catrin Lovars, båda landstingsråd (MP), förbereder seminariet om e-hälsa

Almedalen 018

Anders Wallner, partisekreterare (MP), diskuterar väljarsympatier hos Aftonbladet

Almedalen 024

Strax innan seminariet ”Är det dags att skrota patientavgifterna?”

Almedalen 035

Ljudtekniken försöket få tyst på mig men det gick inte så lätt :-)

Almedalen 027

Paparazzi?

Almedalen 042

Hela panelen

Almedalen 045

Johan Hammarstedt och Anna Bodjo med en fond av Åsa

Almedalen 062

Lyssnar på Åsa…

Almedalen 057

tillsammans med en väldig massa andra

Almedalen 069

Seminariet ”Etik eller ekonomi – hur värderas läkemedel?”

Almedalen 074

Moderatorn var orolig att Anders Andersson KD inte skulle ha nåt att säga till avslutningen efter sin ordrika inledning. Det blev rätt muntert i tältet när jag svarade att jag aldrig varit med om att Anders fått slut på ord…

Almedalen 092

Precis innan avresan hem lyssnade jag på ett seminarium om ersättningssystem inom primärvården. Fick även ett intresant förslag från SFAM i min hand.

En intensiv och intressant vecka var över för den här gången.

 

04
Jul
14

glömmer landsbygden

Det nog hörs ofta röster om att politik är storstadsfixerad. Det är inget parti som inte har den diskussionen både internt och medialt. Nu har vi ju inga storstäder i länet men samma diskussion finns ändå även här.

Moderaterna går i dagens tidning ut med en satsning på primärvårdsjourer i akutmottagningarna på länets sjukhus, det är ändå så svårt att få invånarna att gå till rätt vårdnivå menar moderaterna.

Detta förslag är ytterligare ett exempel på stadsfixering på bekostnad av landsbygd. För hur skulle det hjälpa alla de invånare som bor i andra kommuner än Kalmar, Västervik och Oskarshamn? Det viktiga är att fortsätta satsa på den nära vården, på alla våra hälsocentraler runt om i länet.

Det finns flera utredningar som visar att bor en på landsbygden eller i en kommun utan sjukhus så väntar en med att uppsöka vård till Hälsocentralen är öppen. Det är här det är viktigt att utveckla möjligheterna till att få vård även efter kontorstid. Att göra en stor, ensidig, satsning på jourcentraler på sjukhusens akutmottagningar är att befästa en ojämlik vård i länet.

Det vill inte jag bidra till!

 

 

25
Jun
14

Nästa vecka blir det Gotland

I början av juli samlas Sveriges politiker och opinionsbildare i Visby på Gotland för att under en vecka diskutera politik och samhällsutveckling. Hela Visby kryllar att folk och det går att träffa på och få sig en pratstund med alla möjliga kändisar som rör sig i folkvimlet. Det är ett ypperligt tillfälle för påverkan även för de som inte i vanliga fall känner att de har någon nära ingång till politiker och makthavare. Alla partiledarna är där, de nationella mediernas journalister finns på plats, de flesta myndigheterna har öppna seminarium och där finns företagsledare och andra inflytelserika personer. Alla kan en stöta på när en promenerar genom staden och alla är oftast intresserade av att stanna och prata en stund med en potentiell väljare.

Politikerveckan på Gotland är en bra plats även för oss som är aktiva inom politiken på olika nivåer. Det finns seminarium om allt möjligt och hittar en bara rätt i seminariedjungeln så får en med sig många nya intryck och tankar hem. För min del blir det många seminarium i år om vården och kopplingen till sociala företag och idéburna organisationer. Men även e-Hälsa och jämställdhet är områden som jag prioriterar och vill ha ny kunskap om för att kunna ta med hem och applicera på den hälso- och sjukvård som vi bedriver i landstinget i Kalmar län.

Att även försöka påverka nationell politik genom att föra fram goda exempel från min politiska vardag och lyfta idéer om framtidens utveckling inom vårdsektorn är ytterligare en anledning till att åka till Gotland just den här veckan. I år medverkar jag i några olika seminarium. Dels har vi i rödgröna majoriteten i landstinget i Kalmar län ett gemensamt seminarium om nyttan eller onyttan med patientavgifter och dels så ska jag samtala om läkemedelsförmånen och utvecklingen av nya läkemedel tillsammans med andra politiker och läkemedelsindustrin. Två väldigt intressanta och högaktuella frågor för vården.

Som partipolitiskt aktiv är givetvis Miljöpartiets dag en höjdpunkt. För oss miljöpartister håller glädjen i sig ifrån vårens EU-val och partikongress. Jag, och säkert många med mig, ser vår dag i Almedalen som en minikongress där vi får ytterligare en chans att fylla på med kraft och engagemang inför höstens valrörelse.
Allt detta kan Almedalen erbjuda samtidigt som en kan njuta av den vackra sommaren. Det är sommargrönt ute nu och vi går mot en grön höst!

Jessica Rydell, landstingsråd (MP)
(Debattartikel i dagens Barometern)

23
Jun
14

öppet brev till socialministern Göran Hägglund

Till Göran Hägglund (KD)
Socialminister

Det är nu mer än tre år sedan missbruksutredningen offentliggjordes (april 2011). Rapporten är imponerande. Det är den mest gedigna granskning av svensk beroendevård som någonsin arbetats fram. 70 konkreta lagförslag signeras av utredaren Gerhard Larsson. I sitt arbete identifierar han en rad, lika allvarliga som omfattande, problem med att hjälpa personer med beroende idag. Rapporten visar tydligt att situationen är alarmerande. Men förslagen visar också att det är fullt möjligt att förbättra landets missbrukarvård och preventionsarbetet. Att det går att skapa en bra vardag för den som lider av missbruk, riskbruk eller ett utvecklat beroende av alkohol.

Tre år har gått sedan du fick de dryga tusen sidorna på ditt skrivbord. Ändå har i princip ingenting hänt. Samhällets hjälpinsatser når fortfarande endast en bråkdel av alla med ett beroende. Sverige har fortfarande en, med europeiska mått, hög narkotikadödlighet. Vi har fortfarande en splittrad och otydlig behandlingsorganisation. Den nuvarande modellen för delar av för missbruksvården är inte tillräcklig. Det har som följd att det tar för långt tid att implementera nya goda behandlingsmetoder. Modellen med delat ansvar för vården får också kritik av brukarna. Också vår tvångslagstiftning är gammalmodig och bristande i rättsäkerhet. Ett av de tydliga förslagen var att införa en vårdgaranti inom beroendevården. En garanti som skulle garantera så väl medicinsk som social behandling. Av detta har vi inte sett något ännu, trots att departementet i övrigt haft fokus på tillgänglighet och patientsäkerhet. Dessvärre så tycks inte samma måttstock gälla för denna patientgrupp. Ytterligare en central punkt i utredningen var stärkt kvalitet, kunskap och kompetens. Bland annat föreslogs en auktorisering av behandlingshem, nationellt normerade yrkesutbildning och en väl tilltagen satsning på forskning. Alla delar som skulle kunna ha stärkt vården. Men av detta har det heller inte blivit något.

När statsrådet Maria Larsson presenterade lagrådsremissen baserad på utredningen så var den mycket tunn. Utredningen hade dessförinnan innan legat i en byrålåda i över ett halvt år. Det är beklagligt när så många som en miljon människor är berörda. Än mer olyckligt blir det när regeringen inte lagt någon proposition på området. Flera andra förslag har dock kommit från departementet på vårdsidan men vården av missbrukare har fått stå tillbaka. Den knappa miljon svenska medborgare som missbruksutredningen berörde får fortsätta vänta på patientmakt och vårdgaranti. Enligt Missbruksutredningen är det
nämligen var tionde person som lider av missbruk, riskbruk eller ett utvecklat beroende av alkohol. Till detta ska tilläggas de 100 000 ytterligare, som enligt utredningen, använder beroendeframkallande läkemedel, illegal narkotika och dopingpreparat på ett
destruktivt sätt. Det är för alla dem som utredningen har skrivits. Det är för alla dem som du redan borde ha börjat bearbeta de 70 förslag som utredningen föreslår. Vi är många som väntar. Och om du inte får saken ur händerna riskerar de drabbade att bli ännu fler.
Jessica Rydell
Miljöpartiet landstingsråd landstinget i Kalmar Län
Anders Åkesson
Miljöpartiet regionråd i Region Skåne

21
Jun
14

Hållbart samhälle

Över hälften av landets kommuner har system för att ta hand om hushållens matavfall.

MEN inte Kalmar! KSRR verkar liksom aldrig få ändan ur. När jag bodde i
Torsås kommun, 96-07, så hade kommunen där system för hämtning av hushållens matavfall. Det systemet fick kommunen lägga ner när KSRR bildades.

Då sa man att detta gjordes för att alla kommuner som ingår i KSRR skulle ha liks system och ingen fick gå före.

Minst åtta år har gått och fortfarande samlas inte matavfall in.

Det är pinsamt!

18
Jun
14

Gertrud Åström

Har haft en fantastisk dag med många nya intryck. Jag har suttit som fastvuxen och lyssnat på Gertrud Åström hela dagen och det är inte ofta som jag kan hålla koncentrationen uppe så länge när en person står och håller föredrag i flera timmar. Men Gertrud kunde verkligen engagera och fånga oss i publiken.

En annan reflektion från dagen är att några av våra högre tjänstemän, med betoning på män, verkar känna sig kränkta av Gertruds budskap. Vilket i sin tur betyder att det är lång väg kvar att gå innan landstinget i Kalmar län är jämställt. När fortfarande en del personer känner sig kränkta av att tala om jämställdhet då inser jag att dom har inte ens påbörjat sin resa än…

Sverige är i en feministisk våg just nu och många medelålders vita kränkta män har stora problem med det. Men det är dags nu! Kvinnor är trötta på att dra det kortaste strukturella stråt, det måste bli ändring. Och tack vare kvinnor som Gertrud så kan det vara möjligt. Jag är evigt tacksam och kavlar upp ärmarna för att verkligen göra skillnad

Det är feminismens val i år!

17
Jun
14

alla dessa förkortningar

Som ny landstingspolitiker får en navigera sig fram genom en djungel av förkortningar. En del lätta att förstå medan andra verkar helt obegripliga.

I senaste numret av Sjukhusläkaren.se får vi en värdefull hjälp genom förkortningsdjungeln. Vad betyder förkortningarna DAL, DASS och MUS? Kolla in videon för att stilla din nyfikenhet

Nya vårdförkortningar (NVF)

16
Jun
14

Grönt valmanifest

- PRESSMEDDELANDE -
En varmare landstingspolitik!
Miljöpartiet de gröna presenterade idag sitt valprogram för landstinget i Kalmar län.

Det är ett offensivt program som ska ge en trygg, modern och jämställd hälso- och sjukvård. Bland annat vill Miljöpartiet göra en rejäl satsning för att förstärka den nära vården – primärvården.

– Den nära vården måste få ett stort tillskott, i runda tal 20 miljoner kronor, för att kunna hantera den växande patienttillströmningen. Primärvården får allt fler uppgifter och utför mer vård nu än tidigare, och det måste också betyda mer resurser, säger Jessica Rydell (MP), landstingsråd med ansvar för primärvårdsfrågor.

Förutom att omfördela pengar inom landstingsbudgeten, kan medel också frigöras genom att skapa en egen resurspool för läkare inom primärvården.

– Hyrläkarkostnaderna är väldig höga, men har vi en egen pool med läkare kan vi bli av med delar av det problemet, samtidigt som vi får pengar över till att stärka den nära vården, säger Jessica Rydell.

Miljöpartiet vill också förstärka och förbättra cancervården, så att det går patienterna kan komma i behandling snabbare än idag.

– Idag kan väntetiderna för en del cancerpatienter vara oacceptabelt långa och så kan vi inte ha det. Cancer måste ses som akut sjukvård, vilket det inte gör idag, och då kan vi få till ett mycket snabbare spår för cancerpatienterna, säger Elisabeth Wanneby (MP), ledamot i sjukhusdelegationen.

När det gäller miljön, vill Miljöpartiet slå ett slag för en giftfri vardag för alla barn.

– Vi vill att det ska vara garanterat giftfritt för barnen. Inga farliga plaster i leksakerna i väntrummen, till exempel, och de små gåvor som Folktandvården skänker till barnen måste naturligtvis vara fria från gifter. Vi vill också börja fasa in ekologisk och Fair Trade-certifierad bomull på sjukhusen. Och då är det självklart att det startar på barnavdelningarna, säger Akko Karlsson (MP), vice ordförande i Regionförbundet.

Hela vården måste få en tydligare jämställdhetsprofil – en feministisk sjukvård – där det är självklart jämställt mellan kvinnor och män. Dessutom ska asylsökande och papperslösa har rätt till samma vård som andra.

– Idag heter det att de har rätt till vård ”som inte kan anstå”, men vi menar att det alltid måste vara behovet som styr. Är man i behov av vård, ska man få det, säger Jessica Rydell.

Frågor? Ring Jessica Rydell (MP), landstingsråd, 0480-84564
RSS Akko´s blogg

RSS Dagens Medicin

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Arkiv


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 389 andra följare